Akustiikka

Akustiikalla tarkoitetaan arkikielessä äänen kuuluvuuden laatua tilassa. Konserttisalissa on ”hyvä akustiikka”, jos musiikki kuulostaa siellä miellyttävältä. Puhumisen kannalta huoneen akustiikka on huono, jos puheesta ei saa siellä selvää. Äänen selkeää kuulemista sekoittaa yleensä huoneen liian pitkä jälkikaiunta-aika. Akustointia tarvitaan häiritsevän kaiun poistamiseen. Akustoinnilla voidaan vaikuttaa huomattavasti hyvän kuuluvuuden lisäksi moniin muihin hyvinvointia lisääviin tekijöihin, kuten esimerkiksi yleiseen viihtyvyyteen, keskittymiseen, työssäjaksamiseen, työterveyteen ja ilmapiiriin.

Mitä kaiku on?

Puolen sekunnin ylittävä äänen kulkeutuminen alkaa sekoittamaan puheen ymmärrettävyyttä ja aiheuttaa yleistä taustamelua

Kaiku syntyy ääniaaltojen heijastuessa tilan pinnoilta ja vaimenee vain, kun ääniaallot kohtaavat vaimentavan pinnan. Mitä suurempi tila ja mitä kovemmat pinnat ovat, sitä pidempi on jälkikaiunta-aika. Ääni etenee tilassa joka suuntaan kuin valo ja kimpoaa kovalta pinnalta 90 asteen kulmassa, kuin heijastus peilistä. Huonosti ääntä vaimentavien materiaalien puute aiheuttaa kaikumisilmiön. Ihmiskorva yhdistää vielä 0,5 sekunnin jälkikaiunta-ajan samaksi ääneksi suoran kuuluvuuden kanssa, siinä ajassa ääni ehtii kulkea 170 metriä, kimpoillen pinnoista useita kertoja. Tämän 0,5 sekunnin ylittävä äänen kulkeutumisaika alkaa sekoittamaan puheen ymmärrettävyyttä ja aiheuttaa yleistä taustamelua. Lähtökohtaisesti äänen kimpoilua tulisi pyrkiä poistamaan lähellä äänen muodostumista jolloin kaikuna palaavaa ääntä on vähemmän. Jälkikaiunta-aika voidaan mitata esimerkiksi puhelimen sovelluksella, jos halutaan dataa jälkikaiun pituudesta. Jälkikaiunta-ajalle on omat suositusarvonsa eri kohteisiin. Mikäli jälkikaiunta-aika ylittää suositusarvot, tai tila tuntuu muutoin äänimaailmaltaan levottomalle, tarvitaan tilaan enemmän ääntä vaimentavia eli sitä absorboivia materiaaleja.

Ratkaisuja hyvään akustointiin

Yksinkertaistettuna nyrkkisääntönä hyvään akustointiin kotioloissa voidaan pitää, että hyvin ääntä vaimentavia materiaaleja tulisi tilassa olla lattiapinta-alan verran. Huonekorkeuden tuplaantuessa tulisi vastaavasti akustoivien materiaalien tuplaantua. Akustoivina materiaaleina toimivat monet kodin pehmeät sisustusratkaisut, matot, verhot ja sohvat. Nykyinen sisustamistapa on kuitenkin tekstiilien osalta monesti aika niukka. Kodeissa on myös paljon korkeaa tilaa ja kovia rakennusmateriaaleja. Akustisesti toimivaan tilaan tarvitaankin monesti erillisiä ääntä vaimentavia akustiikkalevyjä. Tilan muodot, rakennus- ja sisustusmateriaalit sekä käyttötarkoitus tuovat tilan akustoinnille erityispiirteitä joiden kartoittamiseen ja ratkaisujen etsimiseen kannattaa käyttää asiantuntijaa. Hyvin suunniteltu akustointi tekee tilasta mielyttävämmän ja akustointi voi olla luonteva osa sisustusta tai jopa tilan katseenvangitsija.

Pyrin tarjoamaan ajattomia ja kauniita ratkaisuja hyvän äänimaailman mahdollistamiseksi kodeissa, työpaikoilla, julkisissa tiloissa jne. Akustointi kannattaa ottaa mukaan kohteen suunnitteluvaiheeseen, sillä akustointimateriaaleista löytyy esimerkiksi monia hyviä vaihtoehtoja sisäkaton pinnoittamiseen, jolloin vältytään kaksinkertaiselta työltä ja säästetään selvää rahaa. Akustointimateriaalien äänenvaimennusominaisuudet vaihtelevat suuresti, eli tarvitset heikommin akustoivaa materiaalia tuplasti enemmän parempilaatuiseen verrattuna. Valaistujen Akulux ratkaisujen osalta olisi hyvä kytkeä virta oikeisiin kohteisiin jo muiden sähkötöiden yhteydessä. Ole yhteydessä, niin kartoitetaan ja suunnitellaan kohteesi akustoinnin osalta hyvälle tasolle.

Hyvän jälkikaiunta-ajan suositukset

puhesaliin alle 1,0 s
olohuoneeseen 0,5 – 0,8 s
toimisto ja leikkitiloihin 0,4 – 0,6 s
vanhusten palvelutalon olohuoneeseen 0,5 s
puhelinkoppiin alle 0,45 s
kotiteatteriin 0,3 – 0,4 s

Jälkikaiunta-ajan (T) likiarvo voidaan laskea Sabinen kaavalla, kun tiedetään huoneen absorptioala (A) ja tilavuus (V). Absorptioala saadaan kertomalla akustoivan materiaalin pinta-ala sen äänenvaimennuskertoimella. Jälkikaiunta-aika saadaan kaavasta: T=0,16*V/A. Esimerkiksi yhden sekunnin jälkikaiunta-aika saavutetaan 100m3 huonetilassa, minkä pohjapinta-ala on esimerkiksi 40m2 ja huonekorkeus on 2,5 metriä, kun sataprosenttisesti ääntä vaimentavaa materiaalia on 16m2 . Vastaavasti 0,5 sekunnin jälkikaiunta-aikaan tarvitaan 32m2 sataprosenttisesti ääntä vaimentavaa materiaalia. Huonekorkeuden tuplaantuessa tuplaantuu myös akustointimateriaalin tarve samoihin suosituksiin.

Äänenvaimennusluokat

Äänenvaimennus- eli absorptioluokat ovat A, B, C, D ja E (standardin EN ISO 11654 mukaan). Vaimennuskyky mitataan taajuuksilla 200–5000 Hz. Tuotteilla, jotka kuuluvat absorptioluokkaan A, on paras vaimennuskyky. Vastaavasti tuotteet, jotka kuuluvat absorptioluokkaan E, vaimentavat ääntä heikoiten.

AbsorptioluokkaVaimennuskyky (%)
A100 – 95 – 90
B85 – 80
C75 – 70 – 65 – 60
D55 – 50 – 45 – 40 – 35 -30
E25 – 20 – 15
Luokittelemattomat10 – 5 – 0